Fri fragt ved køb over 399.- | Hurtig levering | Sikker betaling |

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – Heartcup

  1. GENERELT

HeartCups mål med privatlivspolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Privatlivspolitik – Heartcup gælder for de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med HeartCup som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en HeartCup hos os, retter henvendelse til os, eller når du bruger vores hjemmeside.

HeartCups XX DontWaste ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Henvendelse til os med spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger heartcup.dk

Når du besøger heartcup.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af heartcup.dk. De personoplysninger vi indsamler om dig i den forbindelse, vil typisk være din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer. Desuden finder HeartCups Cookiepolitik anvendelse, når du bruger heartcup.dk.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af heartcup.dk foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre heartcup.dk.

Når vi behandler dine personoplysninger via vores hjemmeside ved hjælp af cookies til brug for markedsføring, er retsgrundlaget for vores behandling dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a,

Når vi behandler dine personoplysninger via vores hjemmeside ved hjælp af cookies til brug driften af vores hjemmeside, er retsgrundlaget Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f, da HeartCup har en legitim interesse heri.

2.2 Når du køber, returnerer eller gør brug af din reklamationsret i forbindelse med vores HeartCups

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver i denne forbindelse. Det kan være dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger, når du køber en HeartCup, er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til brug for bogføring og regnskab.

Ved køb på heartcup.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4 Når du besøger os via sociale medier

Når du besøger HeartCups sociale medier, fx Facebook og Instagram, behandler HeartCup de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at markedsføre HeartCup, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder.

Når Facebook Inc. benytter dine personoplysninger indsamlet på HeartCups facebook-side, skal Facebook Inc. og HeartCup anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).

Retsgrundlaget for ovenstående behandling af dine personoplysninger er HeartCups legitime interesse i at markedsføre HeartCup, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.5 Hvis du er ambassadør for HeartCup eller samarbejdspartner

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer,

firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger i den forbindelse er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde HeartCups forpligtelser i den forbindelse.

Retsgrundlaget for denne behandling vil være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og HeartCup, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.


  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

HeartCup overlader din IP-adresse til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af HeartCup, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

HeartCup har desuden Facebook Pixels implementeret på heartcup.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook-annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger heartcup.dk på om din webbrowser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på heatcup.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, skal Facebook Inc. og HeartCup anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos HeartCup, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til Postnord, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.3

Når du gennemfører betalingstransaktioner på heartcup.dk, sker dette via Pensopay. Dine personoplysninger, herunder betalingsoplysninger opbevares sikkert. Du kan læse mere om Pensopay´s sikkerhedsforanstaltninger i deres privatlivspolitik, som du finder her.

Når du anvender et betalingskort på heartcup.dk, er det kun vores samarbejdspartner, Pensopay – og ikke HeartCup – som får adgang til de oplysninger, du indtaster i forbindelse med betalingen.

3.4

Oplysninger som HeartCup behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.

3.5

Dine personoplysninger kan overlades til de af vores samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne som databehandlere. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af heartcup.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af Heartcup. Disse virksomheder er databehandlere på HeartCups vegne og derfor under HeartCups instruks, og må således ikke anvende oplysningerne til andre formål end til at opfylde den kontrakt, som samarbejdspartneren har indgået med HeartCup.

3.6

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

  1. DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine personoplysninger skal HeartCup, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, vil vi bede dig om at dokumentere, at du er dig.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til heartcup@heartcup.dk.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning finder sted.

I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når formålet er direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte heartcup@heartcup.dk.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  1. SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af heartcup.dk slettes efter reglerne i HeartCups Cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. Kommentarer og spørgsmål til HeartCup via vores hjemmeside eller e-mail vil blive opbevaret, så længe det har forretningsmæssig værdi for os.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb, vil som udgangspunkt blive slettet 6 år efter dit sidste køb hos os i henhold til bogføringsloven. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks., hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

5.4

Oplysninger, du giver på vores profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på vores profiler på sociale medier, når du ønsker det.

5.5

Oplysninger som stammer fra en samarbejdsrelation, opbevares så længe, de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for HeartCup i forbindelse med dokumentation.

  1. SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes personoplysninger behandles forsvarligt.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

HeartCups XX DontWaste ApS, cvr.nr. 4131 8325 er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles af HeartCup.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor kan du kontakte:

HeartCups XX DontWaste ApS
Bustrupgade 12 3 th
1737 København V.
Tlf.nr.: 26217878
E-mail: heartcup@heartcup.dk

  1. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi opdaterer vores privatlivspolitik løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på heartcup.dk.

  1. VERSIONER

Dette er version 3 af HeartCups privatlivspolitik dateret den 18.10.2021